[ Rules ] [ ot / g / m ] [ pt / snow / w ] [ meta ] [ Discord ]

/g/ - girl talk

Name
Email
Subject
Comment
File
Youtube
Password
(For post deletion)

Townhall is scheduled for May 22nd, GMT 2PM.

File: 1521115036403.jpg (93.69 KB, 417x498, 1519031969514.jpg)

No. 76339

Anyone from Lithuania? I really want a friend to hang out with..

No. 76342

>>76339

Never thought I would see the day when another lithuanian will appear here…

No. 76346

>>76342

Awesome! My discord is: Wizard#6327

pls be my friend :^3

No. 76365

Any Germans?

No. 78033

File: 1522958349346.jpg (52.97 KB, 600x600, 1516261869569.jpg)

>>76339
Are you from Vilnius?
I'm going to study there at september
My discord is NedaNeda#9093

No. 122477

>>76339
i'm a year late but yes!
>>76346
username outta date ;__;

No. 122666

>>76339
I am from Klaipėda! So weird seeing someone here from the same damn hole, lol!

No. 122687

>>122666
i'm from there too but moved to a different city! feel free 2 add me nom#4007

No. 122690

Kaunas here, 27 years old. anyone wanna try and be friends?

No. 122695


No. 122709

>>122695
yay, great! I don't really use discord but I could make a throwaway e-mail account and post it here if that's fine with you?

No. 122742

File: 1567591252649.gif (2.83 KB, 51x54, miku.gif)


No. 122985

>>122742
I am the Klaipėda anon, if anyone here is interested in making weird Lithuanian friends, you cant write me to lilacstreetlight@gmail.com

No. 126725

File: 1572955614114.png (169.25 KB, 377x499, tumblr_n8z2tg5FHb1thoue0o1_400…)

Maybe any Latvians here? I've just been getting out of some toxic friendships and I'm ready to meet new people…

No. 126728

>>126725
sveikiņi! es gan bakalaurojos uk bet tā 100% latve lol

No. 126747

>>126728
Wow, pat negaidīju, ka tiešām kāds te būs. Bet tu kaut kad arī LV esi vai “uz visiem laikiem” jau aizbrauci? :D

No. 126749

>>126747
nu brīvlaikos jau atbraucu pie kaķiem un opja bet tā pavisam pavisam pēc uni idk ko darīšu, tad redzēs!
un ko tu?

bija arī viena cita (vai arī tu lol?) iekš no not ig thots thread kas anniju/agniju? griguli aizstāvēja bet tas ir viss latvietiskums ko esmu novērojusi

No. 126750

>>126749
Es maģistros tepat lv. Pagaidām labi veidojas dzīve šeti, bet nākotnē jau redzēs vēl vai tā vienmēr būs..

Tā nebiju es pie ig thots tā ka mūs iespējams ir vēl vairāk lol. Es pamanīju šito thread ar lietuviešiem un padomāju ja jau tie ir, tad gan jau kāds mūsējais arī

No. 126751

>>126750
ooo, maģistrs! ko tad studē ja ir ok prasīt?
godīgi bija diezgan random izvēle arzemēs studēt bet galīgi nenožēloju, arī mana studiju joma latvijā ir bik apdalīta (molekulārā bio).

opā, tad jau veselas 3! diezgan iespaidīgi ņemot vērā ka nav baigi liels imageboards

No. 126763

Papai

No. 126944

Negaliu rimtai skaityt latvių kalbos, per daug primena pernelyg užkietėjusius žemaičius

No hate pls, potato-neighbors

No. 126964

>>126751
sorr galīgi nebij laika ieiet te pēdējās dienas. es studēju medicīnas inženieriju. teiktu, ka ir arī diezgan apdalīta Latvijā lol. Pagāšgad aizbraucu paskatīties kā Austrijā universitātē taisa robotiskas rokas un kājas, pie mums tās lietas ir vnk plastmasas vai koka blāķis…

No. 126973

>>126944

Nužudė, bet jeezuz įdomu realiai pasidarė, kiek lietuvių ir latvių žino šį puslapį…

this is becoming somewhat lithuanian/latvian general.

No. 126977

File: 1573322942416.png (192.96 KB, 420x420, Png.png)

>>126944
as if lithaunian isn't just a retarded latvian-polish combo

>>126964
vauč, tas izklausās baigi interesanti/baisi wrt medicīnas fizikas kombo. ja pilnīgi godīgi nezināju ka latvijā ko tādu māca!
jā, vienīgais cilvēks ko zinu ar amputāciju staigā apkārt ar prosta plastmasas gabalu kājas formā. viena no tām lietām laikam kur nepadomā cik dranķīgi prospekti ir kamēr nav ar to saskarsme.

No. 127060

File: 1573429694028.gif (1.06 MB, 540x308, K0mmeh6C.gif)

>>126973
Man įdomu, kas iš mūsų gyvena Lietuvoj, vs. užsienyj. Aš pvz vienišas grybas, neturiu jokių normalių lietuvių su kuriais galėčiau draugaut. Aplinkui mane, iš esančiujų lietuvių išvis nėra su kuom bendraut, o jei ir yra keli bendraamžiai tai visiški vištagalviai. Gaila. Norėtūsi dažniau su bendrašaliais pabendraut.

Iš kur tu sužinojai apie lolcow?

No. 131161

>>127060
ne žmogus iš viršaus bet
gyvenu vln,nemažai lyg ir draugų bet artimų nelabai turiu, lolcow tai radau kai kažką reverse image searchinau

No. 131371

Ayy finaly some lithuanianfags. Was also wondering if there are many of us here
P.S. Vilnius

No. 133513

>>76339
Esu ne mergina iš Kauno. Šitą š saitą radau labai, labai atsitiktinai.
Lankausi čia 1-2x į mėnesį.
Čia mano pirmas postas. (tik atsižymėjau)

No. 135274

wow so many lithuanians you should check out Grimoire on youtube or twitch or other platforms shes great and would probably love to see a bunch of other lith girls



Delete Post [ ]
[Return] [Catalog]
[ Rules ] [ ot / g / m ] [ pt / snow / w ] [ meta ] [ Discord ]